• Aktualności
      Nowe raporty bieżące - 11.06.2019 

Aktualności

Nowe raporty bieżące - 11.06.2019

2019-06-11

W dziale raporty bieżące zamieszczone zostały nowe raporty bieżace:

- "Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2018."

- "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 11 czerwca 2019 r."

- "Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A."