• Profile Członków Zarządu
      Profile Członków Zarządu 

Profile Członków Zarządu

HANNA BERLING

Prezes Zarządu

Od 1993 r. współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający Berling Centrum Chłodnictwa s.c., a następnie Prezes Zarządu Berling S.A.Jej kariera zawodowa związana jest z branżą chłodniczą od 1988 r. Odpowiadała między innymi za import urządzeń chłodniczych,a następnie była dyrektorem polskiego przedstawicielstwa ILKA – Kaelte, gdzie odpowiedzialna była za dystrybucję produkowanych wNiemczech komór chłodniczych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz stypendystka Leihgh University of Pensylvania w USA.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

1980 - 1981 praca naukowa na Lehigh University of Pennsylvania (USA)
1981 - 1986 praca naukowa w Instytucie Energii Atomowej Świerk-Otwock
1986 - 1987 Mechanik, Starszy Specjalista w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie
1987 - 1991 Starszy Handlowiec w Polimex-Cekop Sp. z o.o.
1991 - 1993 Dyrektor w Ilka-Kaelte Przedstawicielstwo w Polsce
1993 - 2001 Wspólnik i Dyrektor Berling Centrum Chłodnictwa s.c.
2001 - 2008 Wspólnik i Dyrektor Berling Centrum Chłodnictwa sp.j.
2007 - obecnie Udziałowiec Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji (Republika Cypryjska), posiada 50% udziałów
2008 - obecnie Akcjonariusz i Prezes Zarządu Berling S.A.
2010 - obecnie Prezes Zarządu Arkton sp. z o.o.

PAWEŁ CIECHAŃSKI

Dyrektor handlowy, Vice Prezes Zarządu

Rozpoczął pracę w Berling Centrum Chłodnictwa s.c. w 2000 r. jako handlowiec. Od 2005 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. handlu i marketingu. Obecnie piastuje stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Handlowego w Berling S.A. Absolwent Politechniki Radomskiej.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

1989 - 1992 Uczeń na stanowisku ślusarz-mechanik w ZZPC Opoczno (obecnie Opoczno S.A.)
1998 Praca na umowę zlecenie przez okres 8 miesięcy dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zakres obowiązków: przygotowywanie zamówień do wysyłki
1998 Praca na umowę zlecenie przez okres 6 miesięcy w HILTI Polska zakres obowiązków: przygotowanie zamówień do wysyłki
1999 Praca na umowę zlecenie przez okres 8 miesięcy w ABN – AMRO Bank w Warszawie zakres obowiązków: kontrola wpływających opłat np. Canal+
1999 - 2000 Technolog Produkcji w Wilson&Brown Sp. z o.o.
2000 - 2001 Handlowiec w Berling Centrum Chłodnictwa s.c.
2001 - 2005 Handlowiec w Berling Centrum Chłodnictwa s.j.
2005 - 2008 Zastępca Dyrektora ds. handlu i marketingu w Berling Centrum Chłodnictwa sp.j., w latach 2007–2008 prokurent
2008 - obecnie Członek Zarządu Berling S.A.